Sfeer impressie Informatiebijeenkomst

De ideeën voor het Voedselbos in Maasland bestaan al een tijdje. Sinds kort is daar invulling aangegeven met de oprichting van een stichting. De website staat al een tijdje, een rekeningnummer is aangemaakt en de tekeningen beginnen vorm te krijgen. Via de website hebben zich al behoorlijk wat geïnteresseerden aangemeld. Hoogste tijd dus voor een informatiebijeenkomst.

De bijeenkomst is gehouden op woensdagavond 15 september om half acht. Een behoorlijk aantal mensen verzamelden zich aan het eind van het Doelpad voor een rondleiding over de percelen, gevolgd door een presentatie in de kantine van korfbalvereniging ODO.

Het voedselbos aan het einde van het Doelpad

Bij de rondleiding werd duidelijk dat de verschillende percelen een totaal ander karakter hebben. Enerzijds zijn er de percelen naast de moestuinen die er meer als een klassiek bos uitzien. Wat drogere grond met veel bomen. Het perceel aan de noordkant is veel natter. Zeker in nattere periodes staat het water hier aan de oppervlakte. Hier staan ook veel minder bomen. Dit geeft goede mogelijkheden om het Voedselbos op een diverse manier in te richten.

Het perceel aan de noordkant

Op het laatste perceel loopt op dit moment een schaapskudde die het gras kort moet grazen. Een mooie manier om dat te doen.

De schaapskudde

Na de rondleiding ging het gezelschap naar de kantine van korfbalvereniging ODO. Daar werd door voorzitter Kees van der Vaart een presentatie gegeven over de doelstellingen en de huidige stand van zaken gegeven. Daarna werd er aan de aanwezigen de gelegenheid gegeven om aan te geven waar hun interesse zit.

De avond was een succes en geeft veel inspiratie voor het verdere traject.