ANBI

Stichting Voedselbos Maasland is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting kent alleen vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor de werkzaamheden die zij doen.

Het RSIN nummer van Stichting Voedselbos Maasland is: 862851622.

De stichting is aangemerkt als ANBI op 22 september 2021. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

De anbi-status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een anbi zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
  • Giften van een vennootschap aan een anbi zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Een anbi hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de anbi ontvangt.
  • Uitkeringen die een anbi doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.