Met dank aan onze sponsors en fondsen

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. We bieden werk aan 11.000 mensen en ontvangen jaarlijks miljoenen bezoekers.


Negentien partijen werken samen om deze gedurfde droom waar te maken. De Nationale Postcode Loterij kent vijf miljoen euro toe voor de start van deze grote beweging; meer biodiversiteit op het platteland, regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dat is Rotterdam de boer op!


Al meer dan 20 jaar brengt Greenchoice groene energie dichterbij. De duurzame energieleverancier heeft ruim 600.000 klanten en levert uitsluitend stroom van duurzame bronnen en bosgecompenseerd gas.

Wereldwijd is Greenchoice een grote bosbeschermer door sinds 2004 met bos- en natuurprojecten het aardgas van haar klanten te compenseren. Sinds 2017 investeert Greenchoice ook in de aanplant van bos in Nederland met o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Hiermee leveren we een bijdrage aan het vastleggen van CO2 door bossen en maken we Nederland letterlijk groener. De aanplant van Voedselbos Maasland sluit hier goed bij aan. De soortenrijkdom en de ecologische veerkracht zijn in een voedselbos veel groter dan in een traditioneel landbouwgebied. Ook de economische opbrengst kan hoger zijn dan bij een akker met één teeltlaag.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen met besparen en verduurzamen. Greenchoice helpt bij het besparen van energie en biedt klanten hulp bij het zelf opwekken van groene stroom. Zo versnelt de energietransitie en laat Greenchoice groene keuzes werken voor iedereen.


Een gemeenschappelijke moestuin, natuurlijke speelplekken in een wijk, een park dat door bewoners wordt beheerd. Als er een plek is waar je anderen in een prettige sfeer kunt ontmoeten of met elkaar de handen uit de mouwen kunt steken, dan is het wel in de natuur. Een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in onze regio. Je kunt bij ons aankloppen met groenprojecten op plekken waar dat nodig is, met name in natuurarme wijken, buurten en straten. Ook steunen we initiatieven die inzetten op bewustwording en gedragsverandering, bijvoorbeeld stadslandbouwprojecten op natuurarme locaties, speelnatuur voor kinderen in achterstandswijken en hulp bij het opstarten van lokale energiecoöperaties.  


Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwend om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME.


Midden-Delfland is het laatste nog open veenweidegebied in het zuidwestelijk deel van de Randstad. Het is een waardevol agrarische cultuurlandschap tussen Rotterdam en Den Haag; een echt ‘oer-Hollands’ landschap met weidse uitzichten en de koe in de wei.

In dit landschap kunnen de ca. 1,5 miljoen inwoners van deze drukbevolkte regio nog terecht voor de beleving van ruimte en stilte.