Welkom

Maasland is onderdeel van  de gemeente Midden Delfland, de eerste Cittaslow gemeente in Nederland. Cittaslow is een internationaal keurmerk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners die op het gebied van natuur, landschap, bewuste voeding, streekproducten, cultuurhistorie en gastvrijheid tot de top behoren. In zo’n gebied mag een voedselbos niet ontbreken. Daarom is het initiatief genomen om een voedselbos te realiseren. De plannen zijn nog in een beginstadium. Blijf deze site in de gaten houden voor updates en meer informatie.

De doelen van Voedselbos Maasland

Stichting Voedselbos Maasland heeft als belangrijkste doel het verbreden en delen van kennis over andere vormen van voedselproductie. Dat doen we door het ontwikkelen en in stand houden van een voor iedereen toegankelijk voedselbos.

  • We organiseren en faciliteren educatieve activiteiten over voedsel en natuur die bijdragen aan kennis over – en bewustwording van alternatieve vormen van voedselproductie.
  • We bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stellen grond beschikbaar voor kleine gebruikstuinen aan mensen met een minimuminkomen.

We doen dat graag in samenwerking met andere verenigingen, instellingen en stichtingen en om al deze doelen te realiseren vragen we bijdragen van fondsen,  sponsoren en overheden.

Locatie en plannen

Het voedselbos ligt aan het einde van het Doelpad op drie aaneengesloten percelen met een totale oppervlak van 2 hectare. (zie oranje kader in het plaatje hieronder). Vlakbij liggen een aantal volkstuinen en voetbalvelden.

Staatsbosbeheer is de eigenaar van de grond en draagt de voedselbosbouw een warm hart toe. Ze hebben de grond beschikbaar gesteld voor de aanleg van Voedselbos Maasland. 

De twee kleinere zuidelijke percelen zijn behoorlijk dicht begroeid. Hier staan allerlei bomen zoals elzen die goed passen binnen het voedselbos. Doordat er nooit gedund is in het bos staan sommige bomen te dicht op elkaar om goed te kunnen ontwikkelen. Daarom  is het nodig om enkele bomen weg te halen. We ruimen ook een deel van de bramenstruiken op die anders alles overwoekeren. De vrijgekomen ruimte gebruiken we om nieuwe planten, struiken en bomen aan te planten.

Op het grotere noordelijke perceel staan veel minder bomen. We maken hier meer ruimte voor water, met behoud van de historische structuur van ondiepe slootjes. 

Landschapsarchitect Jelle Fekkes maakt het ontwerp. Voedselbosbouw is één van zijn expertises en hij is mede-eigenaar van voedselbos Kreilerwoud. Voor meer informatie over Jelle Fekkes, klik hier. Zodra het ontwerp klaar is zetten we dat op deze site.