Verantwoording 2022

Bij de ANBI status hoort een jaarlijkse verantwoording in de vorm van een jaarverslag en een balans en winst- en verliesrekening. Hieronder de stukken van 2022. Mochten er aan de hand van deze stukken vragen zijn, dan kan er een mail gestuurd worden naar info@voedselbosmaasland.nl.